Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Naukę interesują jednak nie- pojedyncze związki przyczy- nowo-skutkowe (typu: A jest przyczyną B), lecz prawidłowości, tj. takie obiektywnie stale powtarzające się związki zdarzeń, stanów, rzeczy i procesów, które oznaczać będą, że ilekroć występuje zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju A, to po nim nastąpi zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju B. Klasyfikując odpowiednio rodzaje tych Związków będziemy mogli ustalić prawidłowości przyczynowe, gdy po pewnym określonym zdarzeniu wcześniejszym (przyczyna) zawsze na- stępuje określone zdarzenie późniejsze (skutek), prawidłowoś- Ci strukturalne, jeśli dwa lub więcej zdarzeń występuje łącz- nie tworząc pewne oddziałujące na siebie nawzajem struktu- ry, prawidłowości funkcjonalne – jeśli związek występuje między zdarzeniami dającymi się określić ilościowo. Większość związków przyczynowo-skutkowych występują- cych w świecie przyrody ma charakter deterministyczny, to znaczy, występują one jako związki konieczne z bezwzględ- nym następstwem, ze stałą powtarzalnością (n p: prawo sta- łych proporcji w chemii). W świecie zjawisk, zdarzeń i procesów społecznych ze względU na występowanie ubocznych przypadkowych zdarzeń ma- my do czynienia z stochastycznym charakterem prawidło- wości. Prawidłowość stochastyczna, zwana także statystyczną, występuje.w procesach przyrodniczych i społecznych o cha: rakterze masowym. We wszystkich przypadkach składających się na masowy charakter procesu działa ten sam ogólny splot przyczyn, a oprócz tego w każdym pojedynczym przypadku oprócz przyczyn głównych działają szczególne przyczyny do- datkowe, zwane ubocznymi. Na przykład konsumenci o tych samych dochodach zareagują na wzrost ceny jakiegoś towaru zmniejszeniem zakupów i w ten sposób ujawni się ogólna zależność między ceną a popytem, ale w poszczególnych przy- padkach na ograniczenie zakupów mogą wpłynąć uboczne przyczyny: choroba, wyjazd, zgubienie pieniędzy, nadzieja na szybki powrót do starej ceny. W związku z tym może się ujawnić druga przyczyna ogólna – jeśli mianowicie konsu- menci dostateczną ilość razy zaobserwowali szybki powrót ceny do dawnego poziomu, może masowo wystąpić zjawisko przeczekiwania, co wpłynie na .obniżenie popytu i może zwrot- nie wpłynąć na spadek ceny. [przypisy: , Budowa domu, Opakowania kartonowe, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin