Nalezy podkreslic, ze powazny wplyw

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Należy podkreślić, że poważny wpływ na przyspieszenie re- wolucji naukowo-technicznej ma pokojowe współzawodnictwo między socjalizmem i kapitalizmem, a zwłaszcza między ZSRR i USA. A oto podstawowe cechy współczesnej rewolucji naukowo- technicznej : l. Zmiany w maszynie narzędziowej stwarzają nowy układ, którego istotą jest zespolony, ciągły proces produkcji, oparty na samoregulacji i samosterowaniu dzięki zastosowaniu sprzę- żenia zwrotnego. 2. Zastosowanie energii jądrowej, co – zdaniem wielu uczo- nych – ma większe znaczenie niż wszystkie dotychczasowe odkrycia dotyczące źródeł energii. 3 .. Zastosowanie nowych przedmiotów pracy, a zwłaszcza uranu, nowe zastosowania węgla jako surowca w przemyśle chemicznym oraz masowe stosowanie surowców syntetycz- nych. Rozwój sił wytwórczych w kapitalizmie pociąga za sobą zmiany społeczno-ekonomiczne. Zmiany te nie naruszają Jed- nak istoty stosunków produkcji, będących stosunkami wyzys- ku opierającymi się na prywatnej własności środków produk- cji, czy współcześnie – w pewnych granicach – na kolekty- wnj własności burżuazji jako klasy. Zmiany społeczno-eko- nomiczne w kapitalizmie, jak się wydaje, dokonują się obecnie szybciej niż w przeszłości. Wynika to, z jednej strony, ze współczesnej rewolucji naukowo-techniczne] oraz z drugiej – ze współistnienia i współzawodnictwa ekonomicznego socja- lizmu z kapitalizmem. Współczesna rewolucja naukowo-tech- niczna przyspiesza zmiany zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne w skali całej gospodarki światowej. W kapitalizmie w szybkim tempie zwiększa się rola kapitalizmu państwowe- go i interwencjonizmu państwa. Pod wpływem rozwoju sił wytwórczych zmieniał się me- chanizm działania gospodarki kapitalistycznej. Z tego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można podzielić na dwa: 1) kapitalizm wolnokonkurencyjny, 2) kapitalizm monopoli- styczny. Podział ten nie uwzględnia tego, że w okresie powstawania kapitalizmu, szczególnie w okresie pierwotnej akumulacji, dużą rolę w gospodarce odgrywało państwo, dlatego nie był to jeszcze kapitalizm wolnokonkurencyjny. Podobnie w sta- dium kapitałizmu monopolistycznego, szczególnie w ciągu ostatnich 30 lat, pojawiają się nowe zjawiska związane z roz- wojem interwencjonizmu gospodarczego państwa i z rozwo- jem kapitalizmu państwowego. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, krzesła obrotowe, elewacje drewniane ]

[przypisy: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja