Naklady na bada- nia naukowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Nakłady na bada- nia naukowe stały się najbardziej rentowną inwestycją . Wraz ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się postępu tech- nicznego nasilają się jednak dysproporcje w poziomie tech- nicznym między poszczególnymi krajami i gałęziami produk- cji. W niektórych gałęziach stosuje się jeszcze pracę ręczną, a w innych automatyczny system maszyn. Jest tak nawet w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Szczegól- nie ostre dysproporcje występują jednak między najwyżej rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi a krajami. rozwija- jącymi się. W wyniku szybkiego postępu technicznego występuje nie- zgodnosc w czasie między ekonomicznym a tzycznym zuzyciem maszyn i urządzeń. Jednym z efektów postępu technicz- nego jest możliwość przedłużania czasu eksploatacji maszyn przez zwiększenie ich żywotności fizycznej dzięki nowoczes- ności konstrukcji, ulepszeniom technologii, wymianie wielu podzespołów, oprzyrządowania, ulepszonym metodom konser- wacji i zmechanizowaniu oraz skróceniu czasu remontów. Obecnie, w wyniku szybkiego postępu technicznego, zużycie ekonomiczne maszyn następuje dużo wcześniej niż ich zuży- cie fizyczne. Powszechnie notuje się wzrost stopy akumulacji i stopy in- westycji. Równocześnie jednak szybciej niż stopa inwestycji ogółem w przemyśle rośnie względny udział inwestycji w przemyśle maszynowym. Zjawisko to występuje na całym świecie, przy czym najwyższy względny udział w przemyśle maszynowym mają najwyżej rozwinięte kraje kapitalistyczne, a najniższy kraje słabo rozwinięte. Współcześnie nakłady na badania naukowe w krajach wysoko rozwiniętych osiągają 2 – 4% wytworzonego dochodu narodowego, w krajach średnio rozwiniętych 1% dochodu narodowego. Jedynie w krajach słabo rozwiniętych nie osiągają dochodu narodowego. Kapitalistyczny sposób produkcji We współczesnym świecie, zarówno w najbardziej rozwinię- tych krajach kapitalistycznych, jak i w krajach socjalistycz- nych, a sporadycznie i w niektórych krajach słabo rozwinię- tych, obserwuje się jakościowe zmiany w postępie technicz- nym. Towarzyszy im postęp organizacyjny oraz doskonalenie technologii i szybkie podnoszenie kwalifikacji pracowników. [przypisy: , naprawa aparatów cyfrowych, osuszacze powietrza, płyta warstwowa ]

[więcej w: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów