Najbardziej spektaku- larna forma postepu

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Najbardziej spektaku- larną formą postępu technicznego jest zastępowanie człowie- ka przez mechanizmy w takich funkcjach jego procesu pracy, jak funkcja energetyczna, wykonawcza, kontrolująca i częś- ciowo logiczna. Proces badawczo-rozwojowy, jak każdy proces, można dla celów analizy przedstawiać w formie różnych modeli. Jeśli potraktujemy naukę jako proces uzyskiwania informacji o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, to produktami tego procesu będą hipotezy, teorie, prawa, kon- cepcje . Siła produkcyjna procesu. bada wczego wyrazi się np. w rozszerzeniu granic zastosowania fizyki, chemii i w opanowaniu wysoko zorganizowanej materii. Rozwój techniki jako sfery działalności materialnej opiera się na strumieniach informacji naukowej: Poznanie mecha- nizmu tworzenia się tych strumieni, ich wpływu na począt- kowe ogniwa systemu badawczo-rozwojowego, umożliwia wybór kierunków badań i sterowanie nauką. W ten sposób można analizować ekonomiczną efektywność badań nauko- wych i postępu technicznego w całym cyklu – począwszyod badań podstawowych, przez badania stosowane i prace roz- wojowe do zastosowania w produkcji. Podobnie jak istnieje rozpiętość czasowa między przodują- cą wdrażaną techniką (przy danym stanie wiedzy) a jej pow- szechnym efektywnym zastosowaniem, istnieje również roz- piętość czasowa między poziomem wiedzy naukowej w da- nym okresie a praktycznym zastosowaniem. Można również stwierdzić, że część możliwych do zrealizowania technik nie znajduje w danym czasie zastosowania produkcyjnego i że , nie cała wiedza (strumień informacji) zostaje przetworzona. W ogóle można mówić, że zawsze występuje bariera między poziomem informacji naukowej a możliwościami praktyczne- go zastosowania dostępnego zasobu wiedzy. Dlatego słuszne [est traktowanie prac badawczych (stosowanych rozwojo- wych i konstrukcyjnych) jako form transformacji wiedzy. naukowej, a postępu technicznego jako rezultatu przetworze- nia nauki w zestaw technik możliwych do zastosowania w da- nym czasie. W transformacji informacji naukowej Ważną ro- lę odgrywa cały system oświaty, kształcenie siły roboczej, kadry inżynieryjnej i naukowej; pozwala on na efektywny rozwój nauki, postępu technicznego i zapewnia skuteczne przetwarzanie wiedzy naukowej w ten sposób, aby zapewnić pełne jej wykorzystanie. [podobne: , Hydraulika siłowa, wynajem samochodów, siłowniki hydrauliczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów