Na uksztaltowanie sie jej wplywa

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Na ukształtowanie się jej wpływa również to, jaki model konsumpcji chcemy osiągnąć w przyszłości. Społeczny fundusz spożycia obejmuje nie tylko dobra materialne, ale również usługi nieprodukcyjne, pozwalające na pełniejsze zaspokojenie potrzeb w dziedzinie dóbr kon- sumpcyjnych. Społeczny fundusz spożycia podlega dalszemu podziałowi na fundusz spożycia zbiorowego i fundusz spoży- cia indywidualnego. . Wewnętrznego podziału funduszu spożycia zbiorowego dokonuje się w oparciu o określone preferencje społeczne i określone kryteria zaspokajania potrzeb. Z tego funduszu przeznacza się określone środki na zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, wypoczynku, które w znacznym stopniu mają charakter konsumpcji zbiorowej. Fundusz spożycia zbiorowego nie wiąże się bezpośrednio z możliwością stosowania zindywidualizowanych bodźców materialnego zainteresowania i jego wpływ na bieżące po- stawy pracowników jest niewielki. Natomiast fundusz spoży- cia indywidualnego powinien być wystarczająco duży, aby istniała realna możliwość skutecznego wykorzy-stania bodź- cowej funkcji płac. Fundusz spożycia indywidualnego jest źródłem funduszu płac, który jest wielkością planowaną z uwzględnieniem pre- ferencji społecznych, potrzeb wzrostu gospodarczego i sytua- . cji politycznej. Ogólny fundusz płac obejmuje płace pracow- ników sfery produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Wielkość tego funduszu musi być zharmonizowana ze strukturą rzeczową dochodu narodowego, siłą nabywczą pieniądza, masą towa- rów na rynku oraz strukturą popytu. Ogólny fundusz płac dzieli się następnie między poszczególne gałęzie, branże i wreszcie przedsiębiorstwa. Fundusz płac w ,przedsiębiorstwie nie stanowi wielkości statycznej. Jego wielkość wiąże się z dynamiką kształtowania się innych- wielkości ekonomicz- nych w przedsiębiorstwie. Aby można było dostosowywać płace do tych zmieniających się wielkości, powinno się zakła- dać odpowiednią rezerwę funduszu płac. Na wielkość funduszu płac w przedsiębiorstwie wpływa- ją następujące czynniki: 1) rozmiary produkcji; 2) czas nie- litwie zbędny do wytworzenia jednostki wyrobu; 3) struktura za- trudnienia pracowników; 4) zasady wynagradzania, tj. sy- stem płac. [hasła pokrewne: , blacha trapezowa, wyposażenie łazienki, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma