Na proces gospodarowania sklada sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Na proces gospodarowania składa się również, obok produkcji, podział zwany też dystrybucją wytworów pracy społecznej. Formy i kryteria podziału są uzależnione od pa- . nujących w danym czasie układów klas, warstw i grup spo- łecznych. Podział, podobnie jak produkcja, jest aktem spo- łecznym, ma więc z natury rzeczy charakter społeczny i przy- biera różne formy (np. wymiana produktów rolnych lub transakcje kupna-sprzedaży). W końcowym efekcie produkcji i podziału następuje zużycie dóbr materialnych, czyli konsumpcja. Rozróżnia się zuży- cie produkcyjne i konsumpcyjne. Zużycie produkcyjne to za- stosowanie w następnych procesach produkcji produktów w postaci surowców, materiałów pomocniczych i narzędzi. Zu- życie konsumpcyjne natomiast to zużycie produktów w pro- cesie bezpośredniego zaspokajania potrzeb, realizujące osta- teczny cel produkcji. Te same -produkty, zależnie od tego, czy zużywane są w procesie produkcji, czy w bezpośredniej kon- sumpcji (np. węgiel w elektrowni, koksowni i w szkole czy w domu), klasyfikuje się w ekonomicznej raz jako do- bra produkcyjne – środki produkcji, a raz jako dobra kon- sumpcyjne – środki konsumpcji. Kryterium podziału na te dwie grupy jest funkcja, jaką pełni dane dobro w zaspokaja- niu potrzeb ludzkich. W procesie produkcji ludzie wykonują różnorodne czyn- ności, a człowiek występuje w nim jako siła robocza o okreś- lonych umiejętnościach produkcyjnych. Wydatkowanie siły roboczej w procesie produkcji nazywa się pracą. W historycznie ukształtowanym podziale pracy wyodręb- niło się bardzo wiele użytecznych działań. lm wyższy stopień rozwoju i zorganizowania danego społeczeństwa, tym większa różnorodność prac użytecznych. Ekonomia polityczna badając społeczny proces produkcji wyróżnia prace wydatkowane w sferze produkcji i poza nią. Potocznie używa się pojęcia praca na określenie wszel- kiej celowej działalności człowieka. [patrz też:lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]
[hasła pokrewne: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma