Mówi sie wiec, ze pracuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Mówi się więc, że pracuje rolnik, tokarz, spawacz, ale mianem pracy określa się też dzia- łalność urzędnika w ministerstwie, nauczyciela w szkole, mu- zyka w filharmonii i śpiewaczki na scenie. Z ekonomicznego punktu widzenia pracą w ścisłym znaczeniu tego określenia jest tylko świadome oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu przyswojenia jej zasobów, tj. wydatkowanie ludzkiej si- ły roboczej w procesie produkcji. Inne, równie użyteczne dzia- łania ludzkie, potocznie też nazywane pracą, są w istocie usłu- gami, to jest oddziaływaniem na człowieka. Usługi zaspokajają ludzkie potrzeby pozaprodukcyjne, np. takie, jak poczucie bezpieczeństwa, ładu, spokoju, organizacji życia społecznego; tego rodzaju potrzeby zaspokajają np. usługi milicjanta, .pra- cewników wymiaru sprawiedliwości i administracji państwo- wej. Potrzebę przeżyć artystycznych zaspokajają literaci, pla- stycy, aktorzy itd. Trudność w precyzyjnym określeniu produkcji jako materialnej polega na tym, że w procesie podziału pracy doszło do rozbicia produkcji na tysiące, a nawet miliony prac cząstko- wych. Na przykład w procesie wytwarzania samochodu, ob- rabiarki czy tkaniny elanowej poszczególni pracownicy wy- konują tak drobne czynności, że trudno je później powiązać bezpośrednio ,z końcowym efektem. Trudno zaliczyć do bez- pośrednich wytwórców np. kreślarza w biurze konstrukcyj- nym, wydającego narzędzia w magazynie, dyrektora do spraw ekonomicznych organizującego zaopatrzenie i zbyt w przed- siębiorstwie. Co do tego, że produkuje tokarz, frezer, lakier- nik, piecowy, nie ma wątpliwości. W rzeczywistości ludzie wykonujący zarówno czynności pierwszej, jak i drugiej grupy są wytwórcami określonych efektów materialnych, są bowiem cząstką robotnika zespołowego albo inaczej – robotnika łącz- nego. Robotnik zespołowy to zespół ludzi wykonujących wszy- stkie prace cząstkowe niezbędne do wytworzenia danego do- – bra materialnego. Skuteczne oddziaływanie na przyrodę w celu zawłaszczenia Srodki jej substancji, tj. w celu przystosowania jei zasobów do po- produkcji trzeb. człowieka, wymaga, stosowania określonych rodzajów pracy żywej, tj. bieżąco wydatkowanej siły roboczej, Różne rodzaje pracy – zawody, jak dziś mówimy – wyodrębniły się historycznie w procesie podziału pracy, [podobne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin