Monopol pelny – ajest to

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Monopol pełny – ajest to zjawisko wyjątkowe ma względnie dużą swobodę regulowania podaży i ceny. Nie jest to jednak swo- boda zupełna, gdyż musi się on liczyć m.in. z cenami dobór Dobra substytucyjne to dobra mogące zaspokoić tę samą potrze- bę. Dobrami substytucyjnymi są np. maslo, smalec, margaryna; SUbsty- tucyjne są też usługi kolei i linii autobusowych. itd. Kapitalistyczny sposób produkcji substytucyjnych. Przy monopolu pełnym, a tym bardziej przy . monopolu naturalnym, istnieje możliwość ingerencji państwa w politykę cen. Ponadto nawet w sytuacji monopolu pełnego czy naturalnego pewien wpływ na wysokość ceny monopolo- wej mogą mieć organizacje konsumentów. W sytuacji oligopolu konkurencja cenami również zazwy- czaj nie występuje. Konkurencja taka byłaby bowiem dla wszystkich jej uczestników bardzo niszcząca. Dlatego w sy- tuacji oligopolu istnieje. zjawisko tzw. przywództwa cenowe- go. Monopol naj silniejszy ustala cenę na dane dobro, a inne; monopole do tej ceny się stosują. Nie oznacza to jednak, że nie ma wówczas/konkurencji. Konkuruje się o ilość podaży danego artykułu, a tym samym o sumę osiąganego zysku, za pornocą m.in. znaków- firmowych (ludzie przyzwyczajają się do nabywania artykułów o określonym znaku firmowym), estetyką i opakowaniem towarów oraz ich jakością. Poważną rolę odgrywa reklama mająca na celu odebranie klienteli kon- kurencyjnym monopolom. Ponadto oligopole wytwarzające ten sam towar mają różne koszty produkcji jednostki towaru. Konkurencja między monopolami może też mieć na celu osiągnięcie wzrostu podaży, a tym samym i sumy zysku, przez zmianę – za pomocą reklamy – struktury – wydatków kon- sumentów. Ponadto między monopolami toczy się konkuren- cja o surowce, postęp techniczny i wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, w kartelach i w syndykatach w kwoty produkcyjne, w trustach i koncernach o stanowiska w zarządach. Toczy się też konkurencja między monopolami a przedsię- biorstwami nie zmonopolizowanymi. [przypisy: , nieruchomości na wynajem, blacha trapezowa, nagrzewnice powietrza ]

[więcej w: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa