Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Manufaktury powstawaly przez skupianie w jednym pomieszczeniu. rze- mieślników różnych specjalności lub tej samej specjalności. Wykonując jedną określoną czynność, robotnik w mannfaktu- rze stawał się po pewnym czasie specjalistą w-wąskim zakre- sie. Rosła równocześnie siła produkcyjna jego pracy; Prosta kóOperacja pracy wedlug określenia K. Marksa, to Forma pracy, przy której wiele osób pracuje planowo obok siebie i wspólnie w tym samym procesie produkcyjnym lub w różnych, lecz związanych ze sobą procesach produkcji ( … ). (Kapitał,-t. I, ed. cit., s. 350.) Kapitalistyczny sposób produkcji Tracił jednak swoje da- wne uniwersalne kwalifikacje rzemieślnicze. Produkt pracy stawał się produktem spolecznym, a jego wytwórcy robotni- kami cząstkowymi . Wzrost wydajności pracy w manufakturze był wynikiem zwłaszcza podziału pracy wewnątrz przedsiębiorstwa przy produkcji tego samego towaru. Prosta kooperacja pracy w kapitalizmie doprowadziła do formalnego pooporządkowania pracy kapitalowi. Najemny ro- botnik, dawny samodzielny rzemieślnik, został wprawdzie uzależniony od kapitału, jednak posiadając nadal rzemieślni- cze kwalifikacje mógł w określonej sytuacji uruchomić war- sztat rzemieślniczy. Jednakże w miarę podziału pracy we- wnątrz przedsiębiorstwa dokonywało się realne podporząd- kowanie procy kapitałowi. Dawny rzemieślnik stał się bowiem robotnikiem cząstkowym, nie mógł już wrócić do produkcji rzemieślniczej. Manufaktura przyniosła znaczny wzrost wydajności pracy i przygotowała następny etap rozwoju sił wytwórczych, stwo- rzyła bowiem materialne podstawy zastosowania maszyn i produkcji maszynowej w przemyśle. Produkcja maszynowa wymagała podniesienia poziomu wykształcenia, a równocześ- nie umożliwiała zastępowanie robotnika o względnie wszech- stronnych kwalifikacjach robotnikiem wąsko kwalifikowa- nym. Rozwój produkcji maszynowej miał ważne konsekwen- cje ekonomiczne i społeczne. Do naj istotniejszych konsek- wencji ekonomicznych należały: gwałtowny wzrost wydaj- ności pracy, dalszy wzrost społecznego podziału pracy, spadek udziału płacy w kosztach produkcji, wzrost stopy i masy ży- sku, wzrost stopy akumulacji, a tym samym stopy inwesty- cji i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. [więcej w: , szyny prądowe, centralne odkurzacze, wyposażenie łazienki ]

[przypisy: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja