Konkretnym formom pracy, poszczególnym rodzajom

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Konkretnym formom pracy, poszczególnym rodzajom czynności, towarzyszą odpo- wiednie zespoły środków materialnych, będące rezultatem pracy wcześniejszej, które określa się, mianem środków pro- dukcji. W zespole środków materialnych stosowanych w procesie Przedmiot produkcji, tj. w procesie zmiany formy materii, należy rozróż- pracy nić te środki, których formę się zmienia, i te, za pomocą któ- rych dokonuje się tej zmiany. Pierwszą grupę środków naz- wiemy przedmiotami pracy (praca dokonuje zmiany ich for- my), drugą zaś środkami pracy. Przedmioty pracy to tworzy- wo, jak by powiedział technolog. Przedmiotami pracy są więc zasoby naturalne przyrody w stanie surowym lub wstęp- nie przetworzonym. Przedmioty pracy dzieli się na półfabry- katy i surowce. Środki pracy służą do zmiany formy materii, do nadawania przedmiotowi pracy pożądanej postaci, do zmiany tworzywa w wytwory. W tym procesie środki pracy mogą spełniać dwo- jaką funkcję: jedne, bezpośrednio służące do przekształcania przedmiotu pracy, są narzędziami pracy, drugie zaś służące temu pośrednio to urządzenia pomocnicze. Narzędzia pracy to przedmioty specjalnie przystosowane do wykonywania okre- ślonej czynności (np. młót y, piły, noże, kotły, mikroskopy, transformatory, lokomotywy) będące pośrednikiem w oddzia- ływaniu żywej siły, roboczej na obrabiany przedmiot. Urzą- dzenia pomocnicze to takie urządzenia, jak budynki, kanały, drogi, mosty. Na proces produkcji składają się trzy zasadnicze elementy: 1) praca produkcyjna, czyli celowa działalność człowieka w procesie produkcji, 2) przedmioty pracy przekształcane w procesie pracy, 3) środki, pracy. 3. Społeczne siły wytwórcze i stosunki ekonomiczne. Sposób produkcji Skuteczność oddziaływania na przyrodę, mierzona efektami w postaci różnorodnych produktów zależy od społecznych sił wytwórczych. Społeczne siły wytwórcze, określają poten- cjał produkcyjny każdego społeczeństwa, a co za tym idzie stopień zaspokojenia jego potrzeb. Społeczne siły wytwórc;ze to dynamiczne połączenie człowieka i jego zdolności ze środ- kami pracy. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów