Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Konieczność wolnej konkurencji wynikała z następujących czynników: a) zlikwidowane zostały przywileje i ograniczenia feudalne, co pozwoliło na swobodny dopływ kapitału do każ- dej dziedziny działalności gospodarczej; b) poza nielicznymi wyjątkami własność kapitału była indywidualna, a właściciel kapitału sprawował funkcję kierownika niewielkiego przed- siębiorstwa; w efekcie w poszczególnych dziedzinach działal- ności gospodarczej powstała ogromna liczba przedsiębiorstw, a żadne z nich nie miało istotnego wpływu na podaż danych towarów: c) liczne male przedsiębiorstwa nie mogły zatem mieć istotnego wpływu na podaż, nie mogły też narzucać cen na wytwarzane przez siebie towary; ceny kształtowały się żywiołowo i w rezultacie ceny określonego towaru w danym rejonie były jednolite. Wszystkie przedsiębiorstwa konku- rowały między sobą o osiągnięcie możliwie wysokiego zysku i o zdobycie możliwie dobrej pozycji na rynku. W pewnym etapie rozwoju kapitalistycznego sposobu pro- dukcji wolna konkurencja odgrywała pozytywną rolę; przy- spieszała rozwój sił wytwórczych, pobudzała przedsiębior- czość, prowadziła do obniżki kosztów produkcji, przyspiesze- nia akumulacji i postępu technicznego oraz koncentracji i cen- tralizacji produkcji. . 4. Kapitalizm monopolistyczny O przejściu kapitalizmu do stadium monopolistycznego zade- cydował przede wszystkim rozwój Sił wytwórczych, główrnie i produkcji W przemyśle ciężkim, oraz wolna konkurencja eliminująca firmy słabsze, a wyróżniająca firmy zasobne w kapitał. Pro- wadziło to do przyspieszenia koncentracji i centralizacji ka- pitału i produkcji 10, a jednocześnie było ich warunkiem. W wyniku szybkiego rozwoju sił wytwórczych oraz koncen- tracji i centralizacji produkcji, kapitał coraz szybciej rozprze- strzeniał się na kuli ziemskiej; zmieniały się również prawne i własnościowe formy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Za- miast małych przedsiębiorstw należących do pojedynczych kapitalistów zaczęły powstawać spółki akcyjne będące włas- nością anonimowych akcjonariuszy. Współwłaścicielami przedsiębiorstwa akcyjnego stają się wszyscy ci, którzy mają jego akcje. Wielkość kapitału zakła- dowego i rozmiary produkcji uniezależniają się od wielkości indywidualnego kapitału. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, cyklinowanie bezpyłowe, blacha trapezowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma