Koncernem – podobnie jak trustem

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Koncernem – podobnie jak trustem kieruje, wspólny zarząd. Konglomerat to naj nowsza forma monopolu, która pojawiła się (szczególnie w USA) po-H wojnie światowej. Konglomerat jest wyra- zem dalszej centralizacji produkcji i monopolizacji życia gospodarcze- go; polega na przyłączaniu do już istniejącego monopolu nie zmonopo- lizowanych przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach pro- dukcji. Górna granica opanowania określonej dziedziny produkcj i, zbytu czy usług przez dany typ monopolu nie przekracza na ogół 79 – 90%. Rzadko się zdarza sytuacja tzw. monopolu peł- nego, gdy jeden monopol zdobywa w określonej dziedzinie działalności gospodarczej pełną wyłączność. Jeśli nawet sytu- acja taka – wyjątkowo – ma miejsce, to monopol musi i tak liczyć się z konkurencją firm produkujących substytuty, tj. dobra zastępcze. Sytuacja monopolu pełnego jest możliwa raczej w przypad- ku monopolu państwowego lub tzw. monopolu naturalnego. Monopol naturalny wynika z ograniczoności zasobów ziemi, zasobów energetycznych wody, danego bogactwa naturalnego itp. Monopol taki, z punktu widzenia wyłączności dysponowa- nia ograniczonymi zasobami, może mieć uzasadnienie, gdyż pozwala na ich racjonalne wykorzystanie. . Duopol ma miejsce wtedy, kiedy określona dziedzina dzia- łalności gospodarczej została opanowana przez dwa monopole. Sytuacja taka istnieje rzadko; wyklucza ona w zasadzie kon- kurencję za pomocą ceny. Oligopol to taka sytuacja, gdy/określona dziedzina działal- ności gospodarczej jest opanowana przez kilka czy więcej mo- nopoli. Zdobycie przez monopole decydującej roli w produkcji, w usługach i na rynku oznacza, że w dziedzinach zmonopolizo- wanych przestała istnieć wolna konkurencja. Nie oznacza to jednak likwidacji konkurencji w ogóle, lecz tylko zmianę jej formy. Gdy dominują monopole, konkurencja – ze względu na ich siłę ekonomiczną – staje się bardziej zacięta. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, prace dekarskie, identyfikacja wizualna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego