Koncentracja kapitalu i produkcji prowadzi

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi również do coraz większej koncentracji Kopcentracja produkcji może być pozioma lub piOnowa.. Pionowa koncentracja produkcji polega na łączeniu w jednej firmie gałęzi przemysłu stanowiących kolejne ogniwa prze- twarzania surowca (np. od wydobycia rudy do wyrobu stali walcowanej), pozioma zaś polega na podporządkowaniu przed- siębiorstw tej samej branży jednemu ośrodkowi dyspozycyj- nemu (kartel węglowy, cementowy itp.). Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi do powstawa- nia monopoli. Monopol to porozumienie, związek lub zjedno- czenie kapitalistów skupiające w swej dyspozycji produkcję, świadczenie usług Lui» zbyt znacznej części produktów czy usług jednej lub kilku gałęzi gospodarki, w celu ustalania mo- nopolowych cen na towary i osiągania wysokich zysków mo- nopolowych. Ogólnie znane formy monopoli to: kartele, syn- dykaty, trusty i koncerny. Kartel to porozumienie kapitalistów tworzących monopol, ustala- jące warunki sprzedaży, terminy płatności, podział rynków zbytu. ilości produkowanych towarów (tzw. kwot produkcyjnych) i cen na wytwarzane towary. Syndykaty to porozumienia monopolistów dotyczące powołania wspólnego biura sprzedaży towarów, a niekiedy i zakupu surowców oraz wysokości ceny monopolowej towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa tworzące syndykat. Syndykaty, zachowując samo- dzielność prawną i produkcyjną, mają wyraźniej niż kartele ograni- czoną samodzielność- ekonomiczną (utrata prawa sprzedaży produ- kowanych towarów, a niekiedy i określanie sum na zakup surowców przez wspóln. biuro). Trust to monopol, w którym zanika całkowicie samodzielność eko- nomiczna i prawna należących do niego przedsiębiorstw. Dotychczaso- wi właściciele przedsiębiorstw stają się akcjonariuszami trustu. Orga- nem naczelnym trustu jest zarząd, który kieruje produkcją i zbytem, ustala ceny itp. Zarząd kontroluje rada nadzorcza, wybierana przez walne, zgromadzenie. Koncern stariowi połączenie juź istniejących monopoli, trustów czy syndykatów albo jednych i drugich. Koncern powstaje przez połacze- nie setek przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu, handlu: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, komunalnych, transportowych itp. [patrz też: , taśma samoprzylepna, transkrypcje rozpraw sądowych, serwis niszczarek ]

[hasła pokrewne: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów