Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Koncentracja, a zwłaszcza. centralizacja kapitału i produk- cji oraz wzrost roli monopoli różnych krajów, prowadzą do porozumiewania się monopoli i do powstawania monopoli międzynarodowych. Celem monopoli międzynarodowych jest podział rynków zbytu, prowadzenie wspólnej polityki cen, określanie rozmiarów produkcji, opanowanie i .podział źródeł surowców itd. Wpływ międzynarodowych monopoli jest w po- ważnym stopniu ograniczony przez rozwój światowego syste- mu socjalistycznego. . W okresie powstawania i rozwoju kapitalizmu, gdy doko- nywano wielkich odkryć geograficznych, rozpoczął się roz- wój kolonializmu, zajmowanie terytoriów niczyich. Najpo- tężniejsze imperium kolonialne stworzyła Wielka Brytania, drugie miejsce zajmowała Francja, a dalsze Niemcy, Belgia. Holandia, USA i kilka innych krajów. o mniejszym już poten- cjale ekonomicznym i militarnym (np. Hiszpania i Portugalia). Na przełomie XIX i XX w. zakończył się pokojowy podział świata, pokojowy, gdyż nie dokonywał się drogą wojny mię- dzy państwami kapitalistycznymi. Po zakończeniu terytorial- nego podziału świata każdej dalszej zmiany na mapie politycz- nej świata można było dokonać jedynie w drodze wojny mię- dzy krajami imperialistycznymi. Po drugiej wojnie światowej doszło do gwałtownego rozpa- du systemu kolonialnego imperializmu. Decydujący wpływ na Największą rolę w porozumieniach międzynarodowych w okresie międzywojennym odgrywały monopole niemieckie i angielskie, a po II wojnie światowej decydujące znaczenie uzyskały monopole amery- kańskie. W 1967 r. na 118 korporacji-miliarderów, tj. tych, których roczna sprzedaż wynosiła ponad l mld dol., 86 było amerykańskich (USA), 9 zachodnioniemieckich, 4 włoskie, 4 francuskie, l holenderska i l szwajcarska. Ogólny kryzys kapitalizmu likwidację systemu kolonialnego wywarła Rewolucja Paź- dziernikowa oraz rozwój światowego systemu socjalistyczne- go. Kraje wyzwolone spod ucisku kolonialnego znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdyż startują dopiero do roz- woju gospodarczego, rozpoczynają industrializację. W wielu byłych krajach kolonialnych proces unowocześniania gospo- darki będzie trwał niewątpliwie dziesiątki lat. [patrz też: , wdrożenia magento, klimatyzacja warszawa, siłowniki hydrauliczne ]

[hasła pokrewne: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego