Kierownik powi- nien odpowiadac za

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Kierownik powi- nien odpowiadać za całość zadań powierzonej mu organizacji gospodarczej, za jej bieżącą działalność i rozwój w przyszłoś- ci. Poziom zarobków kadry kierowniczej musi, więc odpowia- dać randze zadań, jakie spełnia. Z finansowego i podatkowego punktu widzenia można roz- różnić płacę brutto i płacę netto. Płaca netto to zarobek, któ- ry pracownik otrzymuje po potrąceniu od płacy brutto podatku od wynagrodzeń. Skala podatkowa jest często zróżnicowana w zależności od poziomu płac. Również i ona musi być zgodna z całokształ- tern zasad różnicowania płac. Sama instytucja opodatkowania płac jest jednak zagadnieniem dyskusyjnym. Na przykład pewne podwyżki płac wprowadza się zmniejszając lub likwi- dując podatek od wynagrodzeń. To, co powiedzieliśmy wyżej, nie wyczerpuje złożonej pro- blematyki struktury i proporcji płac. Na razie zapoznamy się z organizacją płacy jako zespołu narzędzi, za pomocą któ- rych urzeczywistnia się prawo podziału indywidualnego fu n- duszu spożycia według ilości i jakości świadczonej pracy. Prawo podziału według pracy: stanowi najogólniejszą teore- tyczną przesłankę .kształtowania struktury płac. Urzeczywist- nienie jej przez politykę płacową wymaga zastosowania od- powiedniego systemu organizacyjnego w tej dziedzinie. Organizacja płac obejmuje szeroki krąg specyficznych pro- blemów technicznych, ekonomicznych; społecznych. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim jej aspektami ekonomiczny- mi i częściowo technicznymi. W dziedzinie organizacji płac najważniejsze są takie zagadnienia, jak mierzenie wkładu lub efektu pracy, wiązanie pracy z płacą, ustalanie sposobu wy- nagradzania, kryteria i czynniki wyboru form i systemów Zagadnieniem wyjściowym systemu płac jest mierzenie samej pracy. Dokładność każdego pomiaru, a więc i mierzenia pracy wkładu pracy, zależy w znacznym stopniu od tego, jaką za- stosujemy jednostkę miary. Nie udało się ustalić jednostki, która mogłaby służyć do mierzenia wkładu pracy bezpośred- nio .i w pełni umożliwiała porównywalność wyników pomia- ru. Wkład pracy mierzy ,się w sposób pośredni, za pomocą czasu trwania pracy, produktu pracy lub z uwzględnieniem cech osobowych pracownika. [przypisy: , elewacje drewniane, tworzywa sztuczne, wkładki sfp ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin