Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. i w krajach socjalistycznych) udział przemysłu ciężkiego w rozwoju gospodarki stał się decydują- cy. Wzrost roli przemysłu ciężkiego i jego dynamiczny roz- wój był m.in. wynikiem dalszego rozwoju wynalazczości, a jednocześnie wynalazczość tę pobudzał. AutomatyzacJa Tempo postępu technicznego, zarówno w krajach socjalis- tycznych, jak i w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych, jest współcześnie niesłychanie szybkie. Najistotniejszą cechą współczesnego rozwoju techniki jest zastosowanie me- chanizmów samoczynnie kierujących i regulujących, tj. auto- matyzacja produkcji. Automatyzacja zapewnia samoczynny przebieg produkcji według zadanego programu, eliminuje pra- cę fizyczną, a w dużym stopniu i pracę umysłową. Pełna lub kompleksowa automatyzacja, jakkolwiek występuje dzisiaj jeszcze dość rzadko, ogranicza ingerencję ludzką w produkcji tylko do nadzoru i konserwacji urządzeń. Współczesny postęp techniczny prowadzi do tzw. ciągłości procesu produkcyjnego. Zautomatyzowany proces produkcji jest nieprzerwany od po- dania surowca do wytworzenia gotowego produktu, co pozwa- la naskrócenie cyklu produkcyjnego. Obecnie postęp zarówno techniczny, jak organizacyjny rozwija się przede wszystkim dzięki nauce. Równocześnie szybko wzrastają ludzkie kwalifikacje. Podczas gdy w XIX w., a tym bardziej w wiekach poprzednich, postępu technicznego dokonywali przede wszystkim ludzie bezpośrednio pracujący w zakładach produkcyjnych, to dzisiaj naj istotniejsze osiąg- nięcia techniczne uzyskiwane są dzięki współpracy ogromnej liczby naukowców wszystkich specjalności oraz ścisłego współ- działania wielu gałęzi produkcji. Rozwój badań naukowych stał się podstawą rozwoju sił wytwórczych. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, Studnie głębinowe, blaty granitowe ]

[podobne: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma