Jesli naklady inwestycyjne (lin) zaoszczedzone

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Jeśli nakłady inwestycyjne (lin) zaoszczędzone w wyniku wyboru mniej kapitałochłonnych technik produkcji nie po- większą funduszu konsumpcji, wówczas mogą być przezna- czone na powiększenie rozmiarów dochodu narodowego ponad pierwotnie ustalony poziom bez naruszania założonego pozio- mu konsumpcji i nieprzekraczalnego funduszu inwestycji. Oszczędności netto (LIin) skierowane na cele rozwojowe nie mogą być w całości przeznaczone na inwestycje nadprogra- mowe, poniewaź przy pełnym za:trudnieniu wystąpiłby brak siły roboczej niezbędnej do realizacji tych dodatkowych nad- programowych inwestycji: Dlatego część oszczędności Llin trzeba przeznaczyć na dalszą modernizację w obiektach sta- rych, o niższej kapitałochłonności, aby zwolnić siłę roboczą potrzebną do eksploatacji inwestycji nadprogramowych zrea- lizowanych z funduszu Lliń. Ostatecznie Llin podzieli się na Llinp (inwestycje nadprogramowe) i Llin. (inwestycje moder- nizacyjne starych zakładów w celu uzyakarria siły roboczej). Część oszczędności netto, Llin, kierujemy na modernizację (punkt M na rys. 29) uzyskując wyższą kapitałochłonność w starych obiektach i zwalniając siłę roboczą o rozmiarach LlZnp. Drugą część oszczędności, Llin, kierujemy na nowe nad- programowe inwestycje (na rys. 28 punkt C), w których za- trudniona tam siła robocza LlZnp wytworzy dodatkowy do- chód w wysokości d 3. W ostatecznym rezultacie kolejne weryfikacje projektowa- nych metod wytwarzania zapewniły maksymalizację celu (LlD+d), tj. przejście na izokwantę produkcji odpowiadają- cą wyższemu poziomowi dochodu narodowego. Proces weryfikacji metod wytwarzania można kontynuo- wać, aż do wyczerpania się możliwości zwiększania dochodu a Oszczędności można też skierować na dozbrojenie istniejących procesów technicznych, co spowoduje wzrost wydajności i przy tym samym stanie zatrudnienia nastąpi wzrost dochodu d. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji przy danych środkach. Możliwości te pochodzą z różnic w stopach substytucji technikach stosowanych i projektowa- nych i wyczerpują się po wyrównaniu stóp substytucji. Ok- re~y zwrotu określone przez stopy substytucji rosną na sku-, , tek wyczerpania się łatwych warunków substytucji w eks- ploatowanych obiektach. [więcej w: , aranżacja wnętrz, kamery monitoring, Gotowe projekty domów ]

[patrz też: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego