Inna forma’ przeksztalcania kapitalu handlowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Inną formą przekształcania kapitału handlowego w prze- mysłowy było organizowanie manufaktury t, naj prostszej i najwcześniejszej formy przedsiębiorstwa kapitalistycznego. W obydwu przypadkach, tj. w systemie nakładczym i w ma- nufakturze, dawny samodzielny wytwórca stawał się robotni- kiem, a kapitał handlowy, organizując produkcję i podporząd- kowując sobie producentów, przekształcał się w kapitał prze- mysłowy. Kapitał handlowy odegrał zatem istotną rolę w po- wstawaniu kapitalistycznego sposobu produkcji. . Powstanie i rozwój kapitalistycznego sposobu produkcji przyspieszone zostały też dzięki temu.Też pod koniec średnio- wiecza rozwinęły się monarchie absolutne o scentralizowanej władzy. Podejmowały one świadomą działalność popierając powstanie i rozwój burżuazyjne] własności środków produk- cji. Były zaczątkami nowoczesnego państwa, koncentrowały I władzę w jednym ręku, likwidowały feudalne rozproszenie I Manufaktura – od łacińskich słów: manufacere – wykonywać ręcznie. Ustrój feudalny ha wsi i ustrój cechowy w mieście utrudniał ka- pitałowi pieniężnemu, utworzonemu z Iichwy i handlu, przeobrażenie się w kapitał przemysłowy. Zapory te padły z rozpuszczeniem feudal- nych świt, wywłaszczeniem i częściowym wypędzeniem ludu wiej- skiego. Nowe manufaktury powstawały w eksportowych portach mor- skich lub na wsi, poza kontrolą starej organizaji miejskiej i jej kon- stytucji cechowej. (K. Marks Kapitał, t. l, ed. cit., s. 810). Zapoczątkowały też budowę infrastruktury (dróg, ka- nałów, centralnie zorganizowanej poczty itp.) i przyspieszyły akumulację pierwotną Pierwotna akumulacja kapitału dokonywała się w oparciu O siłę władzy państwowej. W procesie pierwotnej akumulacji kapitału przemocą pozbawiano środków produkcji pańszczyź- niane chłopstwo tworząc w ten sposób wolną siłę-roboczą– proletariat; równocześnie przy pomocy władzy państwowej dochodziło do przyspieszenia koncentracji kapitału pieniężne- go i środków produkcji w rękach nielicznych jednostek, co przyspieszało powstawanie burżuazji. Proces pierwotnej aku- mulacji przyspieszał również rozszerzanie rynku. [więcej w: , Usługi brukarskie Warszawa, cyklinowanie bezpyłowe, olejek cbd ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz