Ekonomiczna efektywnosc wyboru techniki produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji Wybór innej techniki produkcji i zdecydowanie się w no- wych obiektach na niższą kapitałochłonność (przesunięcie z punktu A do punktu B na izokwancie z rys. 28) może wy- tworzyć dwojaką sytuację: LII = Llim, LII > zlirn , co znaczy, że zwolniony fundusz inwestycyjny w Wysokości LII może być równy (lub większy) nakładowi na modernizację Lfim niezbędnemu do zwolnienia siły roboczej odpowiadającej rozmiarom wytworzonego deficytu siły roboczej LlZ (na sku- tek przejścia w nowych obiektach do rozwiązań mniej kapi- tałochłonnych, a więc bardziej pracochłonnych). Jeśli nazwiemy oszczędność (LII) funduszu 011 przeznaczo- nego na realizację celu o rozmiarach ,1 D oszczędnością brut- to, to różnicę Llin = LII – Lfim można określić jako oszczęd- ność netto, tj. fundusz nie obciążony nakładami na finanso- wanie likwidacji deficytu siły roboczej. Jeśli w wyniku reali- zacji technik o niższej kapitałochłonności LII = Lfim, to nie maksymalizujemy celu, gdyż przy danych środkach (011 i OZI) uzyskujemy ten sam efekt LlD, pozostając na tej samej izokwancie. Osiągamy jednak innego rodzaju korzyści, które można określić jako korzyści płynące z wyrównania struk- tury aparatu wytwórczego pod względem stopnia uzbrojenia pracy. Znaczy to, że efekt cofnięcia się (przejścia do me- tod o niższej kapitałochłonności) został przeznaczony na mo- dernizację -rniejsc pracy o najniższej wydajności. Nie można jednak jednoznacznie oceniać takiego posunięcia jako ko- rzystnego, ponieważ zależy to od przewidywanego tempa zmian w uzbrojeniu pracy, dynamiki wzrostu funduszu inwestycyjnego i zasobów siły roboczej. Jeśli 11 > Llim, wówczas .powstają oszczędności netto pier- wotnego zasobu 011 Powstaje możliwość powiększenia fun- duszu konsumpcji o wielkość równą Lfin przy jednoczesnej realizacji planowanego przyrostu dochodu LfD. Spełniony mo- że być warunek optymalności, gdyż zminimalizowano środki (OIc:Llin) wykonując zadany cel (LID). [więcej w: , Firmy kurierskie, giełda tworzyw sztucznych, drzwi wewnętrzne ]

[podobne: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów