Ekonomia w takim. wydaniu nie

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Ekonomia w takim. wydaniu nie zaj- muje się powstawaniem określonych systemów społecznych warunkujących nie tylko przebieg wielu konkretnych proce- sów gospodarczych, ale i strukturę potrzeb i celów poszcze- gólnych podmiotów gospodarczych, których zachowanie sta- wia przecież w centrum swego zainteresowania: W ten spo- sób podmiot ekonomiczny, homo oeconomicus, uzyskuje byt niezależny od systemów ekonomicznych i społecznych, które – jak wykazuje historia są zmienne. Przy takim podejściu możliwe staje się równorzędne trak- towanie spożycia kapitalistycznego przedsiębiorcy i robotni- ka. Tym, co ich różni od siebie, będzie jedynie skala docho- dów. System kapitalistyczny traktowany jest jako dany i wie- czny . Nie bada się jego ogólnych praw. W centrum zaintere- sowania nauki- znajduje się postępowanie podmiotu gospodar- czego w ramach systemu kapitalistycznego. Współczesna burżuazyjna ekonomia polityczna zajmuje się r wprawdzie procesami . gospodarczymi w skali ogólniejszej, między innymi analizując czynniki wzrostu gospodarczego, ze Przedmiot ekonomii politycznej szczególnym uwzględnieniem tych, które określają równowagę gospodarczą, a więc inwestycji, oszczędności, zjawisk rynku pieniężnego. W dalszym ciągu jednak przeważają analizy ilo- ściowe, pomagające w gospodarowaniu w ramach systemu ka- pitalistycznego. Nie podejmuje się analiz zmierzających do wykrycia praw ogólnych, które pozwoliłyby opanowywać procesy żywiołowe i zapewnić świadomy rozwó] społeczny. Dorobek współczesnej ekonomii burżuazyjnej w dziedzinie analiz ilościowych jest znaczny i niejednokrotnie jest wyko- rzystywany przez ekonomię marksistowską. Zadaniem ekonomii politycznej socjalizmu jest wykrywa- nie – na podstawie ogólnych praw rozwoju i uogólnienia do- tychczasowych doświadczeń – praw ekonomicznych działają- cych w systemie socjalistycznym. Jest to zadanie bardzo istot- ne, w socjalizmie bowiem odkryte prawa ekonomiczne można świadomie stosować, tak jak w nowoczesnej technice stosuje .r- się odkryte prawa przyrody, [hasła pokrewne: , usługi sprzątania, obróbka miedzi, druk kalendarzy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego