Dzieki nowym stosunkom produkcji, a

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Dzięki nowym stosunkom produkcji, a równocześnie dzięki powstaniu i rozwijaniu się rynku wewnętrznego i rynku świa- towego, pojawiła się konieczność zwiększania produkcji. Stało się to przyczyną zastosowania na szeroką skalę dokonanych wcześniej wynalazków. Równocześnie szybko rosła liczba no- wych wynalazków technicznych, pojawiały się nowe techno- logie, rosły szybko kwalifikacje ludzi l. Aby uzmysłowić so- bie rolę, wynalazczości w okresie kapitalizmu, warto przypom- nieć, że do XVIII w. ludzkość dokonała jedynie 136 takich od- kryć technicznych; Które są stosowane po dzień dzisiejszy, w wieku XVIII liczba ich wzrosła do 1574, a w wieku XIX do ponad 8 tysięcy. W Wielkiej Brytanii w 1817 r. wprowadzono po raz pierwszy w historii czteroletni powszechny obowiązek nauki w szkole . Rozwój sił wytwórczych, wynalazczości, nowych technolo- gii, nowych zasad organizacji pracy i produkcji, kwalifikacji i nauki w kapitalizmie doprowadził do nie spotykanego w po- przednich sposobach produkcji wzrostu wydajności pracy. W dotychczasowym rozwoju kapitalizmu można wyróżnić następujące etapy wzrostu wydajności pracy: 1) prosta koope- racja pracy, 2) manufakturowy okres kapitalizmu, 3) rewolu- cja przemysłowa i produkcja maszynowa, 4) rewolucja nauko wo-techniczna i automatyzacja produkcji oraz przetwarzanie informacji. Prosta kooperacja Pracy 7. była stosowana już w przedkapitaliźmie. Prosta kooperacja kapitalizmu opiera się ona na technice rzemieślniczej z tym, że w warsztacie rzemieślniczym kooperacja obejmowa- ła mistrza i 1 – 2 czeladników, a w zakładach typu kapitalis- tycznego jednakową pracę wykonywało kilku lub kilkunastu najemnych robotników. Prosta kopęracja pracy zwielokrotniała siłę produkcyjną pracy dzięki oszczędności na kosztach wytwarzania, co dawało kapitaliście przewagę nad rzemieślnikiem. Oszczędność kosz- tów wynikała z oszczędności środków produkcji na zatrud- nionego, oszczędności czasu i wzrostu intensywności pracy. Prosta kooperacja pracy doprowadziła do powstania manu- aktury, pierwszej formy kapitalistycznego przedsiębiorstwa. Manufaktura to kooperacja kapitalistyczna opierająca się na- dal na technice rzemieślniczej i podziale pracy. [podobne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego