Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Dobra, które nie są produktami, nazywamy dobrami wolnymi, produkty natomiast są dobrami gospodar- czymi, pochodzą z działalności produkcyjnej, a ich ilość jest określonr przez możliwości wytwórcze społeczeństwa. W pro- cesie gospodarowania przeznaczane .są w odpowiednich iloś- ciach do zaspokajania różnych, często konkurencyjnych po-. trzeb, Proces produkcji jako jedyne źródło uzyskiwania dóbr go- . spodarczych ma dwie strony: techniczną i społeczną. Tech- niczna i społeczna strona produkcji wzajemnie się określają, Techniczna strona produkcji wyraża się w rodzaju i po- ziomie technicznego wyposażenia pracy. w specyfice stosowa- nych procesów technologicznych, w stopniu opanowania przy- rody. Tę stronę procesów produkcji badają nauki przyrodni- cze i techniczne. Społeczną strcm.ę produkcji bada ekonomia polityczna. Roz- patrując proces produkcji od strony społecznej dostrzega się produkcji przede. wszystkim ludzi w ich wzajemnych stosunkach, po- wiązaniach, zależnościach, kooperacji, ludzi umiejscowionych w określonej strukturze społecznej, z jakimś systemem ce- lów, interesów, oceny postaw i działań. Człowiek wytwarza zawsze społecznie, a więc produkcja, w której bierze udział, jest społecznie określona. Ekonomia polityczna bada społecz- ną stronę produkcji- aby wykryć prawidłowości tkwiące . w społecznych powiązaniach jednostek ludzkich w produkcji na określonym szczeblu rozwoju. Ostatecznym celem każdej produkcji jest zaspokojenie po- trzeb uwarunkowanych nie tylko biologicznie, fizjologicznie, ale i historycznie. Potrzeby człowieka wzrastają wraz z roz- wojem ekonomicznym i społecznym. Zaspokajanie tych stale rosnących potrzeb jest nie tylko naturalnym celem, ale rów- nież warunkiem rozwoju i doskonalenia procesu produkcji oraz jego siłą napędową. W procesie zaspokajania potrzeb na- stępuje nie tylko reprodukcja procesów życia, ale i rozwój, przechodzenie do wyższych form społecznego bytu. . Stopień zaspokojenia potrzeb zależy nie tylko od rezultatów Podział społecznego procesu produkcji, ale i od form podziału jej wy- ników. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]
[więcej w: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz