Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Dłuższe utrzymy- wanie się takiej sytuacji jest jednak niekorzystne. Dlatego trzeba działać przede wszystkim w kierunku dostosowania wielkości i struktury produkcji do intensywności popytu na dobra i usługi ekonomiczne przez rozbudowę mocy produk- cyjnych lub zmianę struktury wykorzystania mocy już istniejących. Ceny na dobra i usługi krajowe nie mogą być oderwane od cen rynku światowego, gdyż wówczas nie można by oce- niać efektywności produkcji krajowej. Uwzględnienie pozio- mu cen światowych w procesie ustalania cen krajowych oznacza, że bierzemy pod uwagę istniejący poziom sił wy- twórczych oraz poziom społecznie niezbędnych nakładów pracy w skali świata. Decydującym jednak argumentem przemawiającym za uwzględnieniem cen światowych przy kształtowaniu cen krajowych jest to, że stanowią one kry- terium weryfikacji nakładów krajowych z punktu widze- nia realnie istniejących możliwości wyboru w zakresie pro- dukcji krajowej, importu i eksportu. Kształtowanie alter- natyw wyboru za pomocą cen pozwala oprzeć produkcję krajową i handel zagraniczny na racjonalnych podstawach. Jest to szczególnie istotne dla krajów małych i średnich, w których efektywność gospodarowania w dużej mierze za- leży od ich miejsca w międzynarodowym podziale pracy. Rekapitulując możemy powiedzieć, że przy ustalaniu ce- ny konkretnego dobra ekonomicznego należy brać pod uwa- gę: 1) społecznie niezbędne nakłady pracy konieczne do wy- tworzenia danego dobra, czyli jego wartość; 2) stosunek po- pytu i podaży danego dobra przy danej cenie; 3) cenę świa- tową danego dobra, W praktyce gospodarczej ustalanie cen opiera się na osią- gnieciach teorii cenY normalnej zwanej też ceną wyj- ściową. Ceny normalne oparte są na społecznie niezbęd- nych nakładach pracy i stanowią podstawę kształtowania cen rynkowych, po których sprzedawane są dobra ekono- miczne. [podobne: , uprawnienia elektryczne, cegła na ścianę, blachy trapezowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma