Dazenie to jest zreszta zrozumiale,

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Dążenie to jest zresztą zrozumiałe, gdyż im wyższe wyka- zywano koszty, tym wyższa suma zysku przypadała przedsiębiorstwu. Próbowano ten mankament usunąć wprowadzając pod koniec lat sześćdziesiątych zasady obliczania zysku jako procentu kosztów przerobu, tj. po wyeliminowaniu z kosztów własnych zużycia przed- miotów pracy. Ale i ta forma obliczania udziału zysku, w cenie fabry- cznej ma ujemne strony, gdyż skłania producentów do nadmiernego zwiększania pracochłonności wyrobów (hamuje postęp techniczny). Dalsze usprawnienia ceny fabrycznej pójdą prawdopodobnie w kierunku obliczania zysku jako procentu ceny maksymalnej Je- żeli korzyści z obniżki kosztów produkcji zwiększą W rozsądnej pro- – porcji zysk przedsiębiorstwa, metoda ta skłoni je do racjonalizacji Cena maksymalna to naj wyższa cena, po której może być sprze- dawana dana grupa wyrobów; producent ma w tym przypadku -pra- wo udzielić nabywcy rabatu (może sprzedać, po cenie niższej niż ma- ksymalna). Warunkiem jest, aby nadwyżka zysku osią- gniętego przez przedsiębiorstwo dzięki obniżce kosztów własnych pro- dukcji została użyta głównie na zwiększenie dochodów załogi i zakładu. Cenll zblltu są to ceny, po których przedsiębiorst{va produkcyjne sprzedają środki konsumpcji przedsiębiorstwom handlu hurtowego. Cena. zbytu jest wyższa od dmy fabrycznej o sumę podatku obroto- wego (por. rys. 25). Podatek obrotowy, istniejący w Polsce od 1951 r. i będący główną formą przejmowania przez budżet państwa akumu- lacji finansowej przedsiębiorstw, stanowi narzędzie polityki cen i od- działywania na gospodarkę przedsiębiorstw. Stopa podatku obrotowe- go jest zróżnicowana dla poszczególnych wyrobów oraz dziedzin gos- pOda•rki narodowej. Ceny zbytu środków produkcji są w zasadzie ustalone na pozie- mie ceny fabrycznej (tzn. w oparciu o przeciętne koslty gałęziowe plus 5% zysku) wówczas, gdy środki te nie wychodzą poza sektorgos- podarki państwowej. Jeżeli natomiast są sprzedawane użytkownikom z innych sektorów, wtedy ceny zbytu na środki produkcji kształtowa- ne są analogicznie jak: ceny zbytu na środki konsumpcji. [więcej w: , Kabina pod prysznic, budowa stoisk targowych, domy ekologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego