Ceny spelniaja w rachunku ekonomicznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Ceny spełniają w rachunku ekonomicznym inną . jeszcze rolę. Służą mianowicie do agregacji, tj. do sprowadzania nakładów i wyników do wspólnego mianownika (wartości określonej nakładami pracy społecznie niezbędnej). Jest to ogólny warunek umożliwiający porównywanie nakładów i efektów pracy społecznej. System cen służy również do redystrybucji dochodu na- rodowego między klasy i warstwy oraz grupy społeczno-za- wodowe. Niskie ceny skupu produktów rolnych przy rela- tywnie wysokich cenach produktów przemysłowych powo- dowały niegdyś przesunięcie nadwyżki wytworzonej w rol- nictwie do przemysłu 8. Przesunięcie nadwyżki z rolnictwa do przemysłu jest również możliwe, gdy się zastosuje wy- sokie cenyna artykuły nabywane wyłącznie przez rolników, np. na maszyny rolnicze i nawozy sztuczne. Wtórny podział dochodu narodowego można też regule- , wać przez różnicowanie cen środków konsumpcji. Ustala- jąc np. wysokie ceny na artykuły uznane w danym społe- czeństwie za luksusowe, państwo socjalistyczne ogranicza realne dochody tych grup społecznych, które nabywają tego typu dobra i usługi (ludzi o dochodach wyższych od prze- ciętnych). Z kolei niskie ceny na artykuły pierwszej potrze- . by (chleb, masło, cukier) zwiększają realną siłę nabywczą tych grup społecznych, których wydatki na zakup tych dóbr stanowią decydującą część wydatków ogółem. Ustalając niskie ,ceny na artykuły pierwszej potrzeby, a wysokie na artykuły luksusowe państwo stwarza warunki gwarantujące społeczne minimum utrzymania ograniczając równocześnie nadmierny wzrost dochodów w grupach najwyżej zarabia- jących. System cen w danym kraju jest wyrazem potrzeb polity- ki społecznej i ekonomicznej. Zawsze jednak w praktyce polityki kształtowania trzeba pamiętać, że cena kon- kretnego dobra ekonomicznego powmna odzwierciedlać na- kłady pracy społecznej niezbędne ,do jego wytworzenia; Z dniem l I 1972 zniesiono dostawy obowiązkowe oraz podwyż- szono ceny skupu produktów pochodzenia rolniczego, co w znacznej mierze poprawiło relację cen produktów rolnych w stosunku do prze- mysłowych. [podobne: , kolektory słoneczne, agencja detektywistyczna, łóżka drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz