Ceny poszczególnych towarów maja zapewnic

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Ceny poszczególnych towarów mają zapewnić zwrot po- niesionych nakładów, a poza tym powinny zapewnić uzy- skanie środków na dalszy rozwój produkcji tych towarów. Wielkość zawartej w cenie nadwyżki ponad koszty oraz spo- sób jej realizacji nie jest sprawą dowolną. Sposób realiza- cji produktu dodatkowego za pomocą cen w systemie gos- podarczym, w którym rozwój przedsiębiorstw opiera się na zasadzie samofinansowania uzupełnionego kredytem, wy- maga bardziej równomiernego rozdziału produktu dodatko- wego niż w systemie silnej centralizacji decyzji ekonomicz- nych. Sposób realizacji produktu dodatkowego jest obojęt- ny jedynie wówczas, gdy prawie w całości wpływa on do budżetu, skąd przedsiębiorstwa czerpią środki na swój roz- wój. Tak było przy konsekwentnie stosowanej zasadzie dwupoziomówości cen w Polsce i realizacji całej nadwyżki za pośrednictwem cen d6br i usług konsumpcyjnych. Wzrost samodzielności przedsiębiorstw wymaga zapew- I nienia środk6w finansowych na ich rozw6j. Wielkość zawar- tej w cenie nadwyżki ponad koszty własne, produkcji po- winna zależeć od potrzeb rozwoju poszczególnych dziedzin powinna być większa w gałęziach, które wymagają szyb- szego rozwoju, a mniejsza w tych, na których produkcje zapotrzebowanie społeczne maleje. Rolę takiego regulatora najlępiej spełniają ceny równowagi rynkowej. Narzut produktu dodatkowego jest w nich zróżnicowany odpowiednio do popytu i podaży w danej dziedzinie jest większy, gdy podaż jest za mała, mniejszy zaś przy podaży za dużej w stosunku do popytu efektywnego (przy danej cenie). Zróżnicowany udział produktu dodatkowego w cenie stwa- rza w poszczególnych dziedzinach środki finansowe potrzeb- ne do rozwijania produkcji zgodnie z intensywnością popy- tu efektywnego. Przez wiele lat w krajach socjalistycznych realizowano politykę niskich cen na środki produkcji (w stosunku do kosztów ich wytworzenia) i relatywnie Wysokich ceń środ- ków konsumpcji. [hasła pokrewne: , hala namiotowa, Siłownie zewnętrzne, dezynsekcja warszawa ]

[przypisy: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa