Centralne decyzje gospodarcze odnosza sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Centralne decyzje gospodarcze odnoszą się do kie- . runków, tempa i zakresu rozwoju całej gospodarki narodo- wej oraz jej struktury. Do podejmowania tego rodzaju de- cyzji nie wystarcza rachunek ekonomiczny oparty na infor- macjach pochodzących ze sprawozdawczości o efektywnoś- ci gospodarowania w okresach minionych. Muszą one opie- rać się na studiach i badaniach efektywnych kierunków po- stępu technicznego, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i kadr, mocy wytwórczych, bogactw naturalnych, warunków rynku światowego itp. Rachunek taki, w połączeniu z wszechstronnymi badaniami ekonomicznymi, może dać np. odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj-paliwa będzie najbardziej właściwy, tzn. najbardziej ekonomiczny; węgiel czy ropa lub w jakich relacjach obydwa te paliwa; na jakich surow- cach, technikach i technologiach trzeba będzie oprzeć pro- dukcję energii elektrycznej – na węglu kamiennym, bru- natnym, czy ewentualnie zastosować technikę jądrową. Wybór kierunku postępu technicznego, racjonalne wyko- rzystanie czynników produkcji w skali makroekonomicznej oraz w dalszej przyszłości wychodzą poza bieżącą rentow- ność gospodarowania. Z drugiej jednak strony, wybiegające w przyszłość decyzje gospodarcze są ściśle sprzężone z aktual- nymi warunkami gospodarowania. Centralny ośrodek dyspo- zycji gospodarczej nie może się koncentrować jedynie na przyszłych problemach nie mając skutecznego wpływu na bieżącą politykę gospodarczą. Różnice w ustalaniu zasad gospodarowania w teraźniejszości i przyszłości gospodarki powinny się sprowadzać do odmiennych metod posfqpowa- nia organu centralnego. Wydaje się, że w tym pierwszym przypadku bardziej właściwe są metody związane z syste- mem parametrycznym obserwacja i kształtowanie cen, płac itp.), a w drugim z systemem dyrektyw i norm ogólnych (programy rozwoju i zasady ich realizacji). Przy tym nie chodzi tu tylko o sam problem czasu, ale również o ciągły proces utrzymywania społecznej racjonalności gospodarowa- nia. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa