Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

tworzywa-sztuczne[1]Tworzywa sztuczne to nazwa, pod jaką ukrywają się materiały wykonywane z włókien polimerowych, które nie występują w naturze. Za sztandarowy przykład może posłużyć w tym przypadku butelka plastikowa. Wytwarzanie tego rodzaju przedmiotów stanowi dość duże obciążenie dla środowiska, jednak segregacja i ponowne wykorzystywanie odpadów sprawia, że owo obciążenie wyraźnie maleje, jednocześnie nie pozbawiając ludzkości komfortu wynikającego z kupowania wody butelkowanej. Współcześnie tworzywa sztuczne odgrywają niezwykle istotną rolę – można spotkać je właściwie na każdym kroku. Warto jednak mieć świadomość, że jako odpady okazują się one być niezwykle kłopotliwe, ponieważ czas rozkładu w przypadku jednej butelki wykonanej z plastiku wynosi jakieś… 1000 lat! Tworzywa sztuczne mają wiele zalet – łatwo poddają się obróbce, są trwałe i wytrzymałe, odporne na korozje, a poza tym kosztują stosunkowo niewiele, szczególnie gdy porówna się je z innymi materiałami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Eighth-Plastic-Continent-by-Luzinterruptus-10[1]Czym są surowce wtórne? Przyjęło się, że podobnym mianem określamy odpady produkcyjne bądź gotowe już, ale zużyte produkty, które nadają się do ponownego przerobu. Surowce wtórne to materiały, wśród których należałoby wymienić: makulaturę (książki, zeszyty, zadrukowane i niezadrukowane broszury, gazety i katony), tworzywa sztuczne (butelki PET, torebki plastikowe, puste butelki po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe opakowania po żywności), metal (puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, kapsle). Segregacja odpadów uznawanych za surowce wtórne ułatwia proces ich przetwarzania, oczywiście pod warunkiem, że jest wykonywana w sposób dokładny i właściwy. Plastikowe pojemniki lub odpady wykonane z innych, wymienionych powyżej materiałów, należy wypłukać przed umieszczeniem we właściwym worku czy pojemniku – w przeciwnym razie proces ich przetwarzania ulega zaburzeniu i staje się mniej efektywny. Dzięki recyklingowi zmniejsza się problem składowania odpadów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

ROZmnażanie bezpłciowe jest przystosowane do życia lądow eg o, jednakże w sposób nieco odmienny niż u Oomycetales, u których oddziela się całe sporangium dla przeniesienia zoospor na miejsce ich kiełkowania. Natomiast u Zygomycetales same zoospory są przekształcone w odporne, obłonione twory, które mogą być przenoszone przez powietrze. Jednakże występujące u Oomycetales przekształcenie sporangium w konidium kiełkujące strzępką powraca znów u niektórych Zygomycetales. Podczas płciowego rozmnażania Zygomycetales nie wykształcają się w ogóle gamety. Kopulują tu stale dwa rosnące ku sobie, całe, często jednakowo wykształcone, zwykle wielojądrowe gametangia, tworząc prawie zawsze wielojądrową zygotę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Druga grupa, do której należą Oomycetales, bardzo przypomina zielone Siphonales (stąd „grzyby glonowe”!) swymi rurowatymi plechaxni z błonnika, zreEumycetes.
Worki (asci) i podstawki (basidia) są zwykle zgrupowane w szczególnych o w o c n i k a c h, które zbudowane Są z pseudoparenchymy (plektenchymy, ryc. 46). Us t a wio ne równo l e gl e, tworzą one w nich, zwykle w połączeniu z płonnymi nićmi, wstawkami (p ar a p h y – Jako przykład niżej uorganizowanego workowca wybierzemy Dipodascus albidus (rodz. Dipodascaceae; rząd Dipodascales) znaj dawanego w śluzowatych wyciekach z drzew. Jego strzępki mają przegrody poprzeczne i są złożone z wielojądrowych komórek, podobnie jak u wyższych Zygomvcetales; tworzą one dzióbkowate, wielojądrowe rozgałęzienia kopulacyjne, których szczyty zlewają się ze sobą (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries