Bardzo waznym rodzajem rachunku ekonomicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Bardzo ważnym rodzajem rachunku ekonomicznego jest rachunek efektywnosci techniki 1?rodukcji. Jest on podstawą wyboru odpowiedniej techniki spośród możliwych rozwiązań techniczno-ekonomicznych zarówno przy projektowaniu bu- dowy nowych inwestycji lub modernizacji, jak i przy ustala- niu rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 2. Zadania gospodarki narodowej a wybór technik produkcji Program działania w skali ogólnogospodarczej powinien zawierać zadania dla poszczególnych podmiotów gospodar- czych i spełniać warunki ,ównowagi gospodarczej. Zidentyfi- kowanie i ilościowe określenie czynników wzrostu gospodar- czego, a następnie. sformułowanie zależności między nimi a wzrostem dochodu narodowego jest koniecznym warunkiem przy formułowaniu wstępnych koncepcji każdego programu gospodarczego dla danego kraju. Program taki powinien okre- ślać tempo wzrostu dochodu narodowego, poziom konsumpcji, stopę akumulacji, poziom zatrudnienia, a także na podsta- wie tych ustaleń – tempo wzrostu głównych gałęzi produk- cji z uwz-ględnieniem docelowej struktury popytu. Ogólnie-biorąc, program działania gospodarczego. powinien zawierać, jak większość programów działania, odpowiedź na pytanie: co wytwarzać, ile, kiedy: jak, gdzie. Można to zapi- sać jako: . gdzie: g – techniki produkcji (g = 1, 2, g); Q – ilość: i-rodzaj produktu(i = 1,2, .,.,•n); h-lokalizacja (h= 1, 2, … , h); t – czas (t == 1, 2, … , t). Tak sformułowany program działania znajduje odzwiercie- dlenie w planie gospodarczym. Plan określa więc strukturę rzeczową produkcji: strukturę technik wytwarzania; prze- strzenną i czasową strukturę produkcji. Wszystkie decyzje prowadzące do sformułowania zadania opisanegowe wzorze (1) powinny być praygotowana w opar- ciu O odpowiedni rachunek ekonomiczny. Niezbędna jest więc znajomość związków występujących między środkami i cela- mi, znajomość ilościowych relacji między nakładami .i efek- tarni zmieniającymi się w czasie i przestrzeni. [podobne: , hale przemysłowe, siłowniki hydrauliczne, obróbka skrawaniem ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów